charlotte

charlotte project

nieuwbouw van een woongroep met 7 stuks appartementen,centrale woonkamer, 8 begeleid wonen appartementen
en algemene voorzieningen voor dubbel gehandicapte kinderen, gelegen in den helder